SGD klasterio narių susitikimo ašis – šeši projektai

Sausio 31-ąją Klaipėdos mokslo ir technologijų parke surengtas pirmasis Lietuvos SGD klasterio narių susitikimas šiemet. Klasteriui priklausančių įmonių, įstaigų ir mokslo institucijų atstovai apžvelgė nuveiktus darbus bei aptarė šiuo metu vykdomus projektus.

Sričių, į kurias šiuo metu nukreiptas klasterio narių dėmesys, spektras išties platus. Projektai pareikalaus didelio klasterio narių susitelkimo papildant vieni kitų kompetencijas, o tai savo ruožtu prisidės prie bendradarbiavimo ryšių stiprinimo ir suteiks galimybę ant jau suformuotų klasterio veiklos pamatų toliau brandinti sąlygas esminiam tikslui įgyvendinti – kad Lietuva taptų SGD technologijų ir distribucijos centru Baltijos jūros regione.

UAB „Geoterma“ direktorius Sigitas Petrauskas klasterio nariams susitikimo metu pristatė projektą „Geoterminių resursų panaudojimas išdujinimo procese“. Klaipėdos regione 1 km gylyje pasiekiamo geoterminio vandens temperatūra yra  38-40  °C. „Geotermos“ vadovas akcentavo, kad šiuos resursus būtina racionaliai panaudoti.

Geoterminės energijos panaudojimas SGD išdujinimo procese jau yra patikrintas kitose šalyse – tai suteikia papildomą impulsą ryžtis pritaikyti inovatyvų sprendimą ir Lietuvoje. Minėtas projektas SGD terminale užtikrintų puikią sąveiką tarp SGD ir atsinaujinančių geoterminių šaltinių. Manoma, kad jis atsipirktų per 4-5 metus.

Bendrovės „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo eksploatacijos direktoriaus Rimo Rusino nuomone, minėtą projektą būtų galima suskaidyti į kelis atskirus. SGD klasterio koordinatorius Andrius Sutnikas pažymėjo, kad vertinant šį projektą būtų galima analizuoti ir elektros gamybos išsiplėtimo turbinomis galimybes – tam būtų reikalingos SGD klasteriui priklausančio Lietuvos energetikos instituto specialistų įžvalgos.

JAV automatikos sprendimų korporacijos „Emerson" vadovas Baltijos šalims Algirdas Čebatorius  pristatė projektą „SGD šalčio energijos panaudojimas šaldytuvų terminaluose“.  Pasak pranešėjo, projektas turi didelio potencialo ir prisidėtų siekiant, kad SGD taptų konkurencinga bei patrauklia preke rinkoje.

Susitikimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su projekto „Išmanus SGD transportavimo konteineris“ („Liquid Intelligent Tank“, LIT) vizualizacija, kurią parengė šiame projekte jėgas suvieniję „Emerson“ bei AB „Vakarų laivų gamykla" ir norvegų kompanija „DNV-GL". Projekto tikslas – sukurti išmanų SGD transportavimo konteinerį. Įgyvendinus, tai, kas užsibrėžta, numatoma gaminti 40 pėdų konteinerius SGD transportavimui Lietuvoje – tam, kad Baltijos jūros regione būtų užtikrinta efektyvi SGD distribucija Baltijos jūros regione, pasinaudojant AB „Klaipėdos nafta“ turima infrastruktūra.

Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ technikos ir technologijų direktorius Laimonas Rimkus pristatė projektą „SGD panaudojimas geležinkelio ir jūrų uosto logistikoje“.  Projekto esmė – manevrinio lokomotyvo „ČME-3“ konversija, keičiant dyzelinį variklį hibridine SGD jėgaine. Inovacija vertinga tiek aplinkosauginiu aspektu, tiek galimybe panaudoti Klaipėdos universitete sutelkto mokslo potencialą. Pranešėjas pažymėjo, kad Klaipėdos miestas būtų itin patogi lokacija tokio pobūdžio projektui įgyvendinti, o KJKK „Bega“ specialistų sukauptos kompetencijos užtikrintų sklandžią projekto eigą.

Savo poziciją dėl šio projekto susitikimo metu išsakė ir AB „Lietuvos geležinkeliai“. Įmonės atstovo Alberto Bajorino teigimu,  projektas potencialo turi ir jį būtina atskleisti sutelkus jėgas su mokslu.
Susitikimo metu Lietuvos energetikos instituto atstovai Dr. Darius Milčius ir degimo procesų laboratorijos vadovas Dr. Nerijus Striūgas pristatė projektus „SGD panaudojimas pasitelkiant kuro celes“ ir „SGD šalčio panaudojimas įeinančio turbinos oro šaldymui“. Įvertinus skeptiškas pastarųjų dviejų projektų ekonominio efektyvumo prognozes, jų toliau vystyti neplanuojama.

PREZENTACIJOS: