Naujuose lankstukuose – glaustai apie klasterio veiklą

Dienos šviesą jau išvydo lankstukai, skirti Lietuvos SGD klasterio veiklos pristatymui. Naująjį leidinį planuojama aktyviai platinti tarptautinių renginių metu – šiuo tikslu bukletas parengtas anglų kalba.

Lankstukas glaustai supažindina su tikslais, kurie buvo išsikelti steigiant šią verslo ir mokslo bendradarbiavimo platformą, pasakoja apie SGD kompetencijų centro kūrimą Klaipėdoje, pristato šiuo metu partnerių įgyvendinamus technologinius projektus, kitas bendrai vystomas veiklas.

Klasterio narius bei kitas organizacijas, pageidaujančias gauti tam tikrą kiekį lankstukų savo reikmėms bei platinimui, kviečiame kreiptis el. p. jurga@kmtp.lt