KN paskirstymo stotyje pradedami paleidimo-derinimo darbai

Naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė KN (AB „Klaipėdos nafta“)  pradeda SGD paskirstymo stoties paleidimo-derinimo darbus – bandomąjį krovinį į stotį pristatė „Shell Western LNG B.V.“ (Shell) bunkeravimo laivas „Cardissa“.

Kaip skelbta rugpjūčio pradžioje, KN baigė SGD, skirtų infrastruktūros paleidimo-derinimo darbams, pirkimą ir pasirašė sutartį su Shell, tarptautine energetikos ir naftos chemijos bendrove. 

SGD paskirstymo stoties paleidimo-derinimo darbams reikalingą SGD kiekį laivas „Cardissa“, kuris į Klaipėdos uostą įplaukė rugsėjo 17 d., užsipildė KN SGD terminale iš laivo-saugyklos „Independence“.

Kaip ir numatyta sutartyje tarp KN ir Shell, į bunkeravimo laivą perpilta 1 tūkst. kub. m SGD, kuriomis bus užpildytos dvi iš 5 SGD paskirstymo stoties talpyklų. Shell krovinį įsigijo iš SGD terminalo naudotojo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

„Infrastruktūros paleidimo-derinimo darbai mums leidžia išbandyti visą SGD logistikos Klaipėdos uoste infrastruktūrą. Pirmiausia, SGD perpylimo iš didžiojo terminalo į mažos apimties dujovežį, iš jo – į SGD paskirstymo stotį ir vėliau – į autodujovežius. Tokio proceso išbandymas pirmą kartą yra labai svarbus tiek mums patiems, tiek ir mūsų paslaugų naudotojams, o sėkmingas rezultatas bus signalas rinkai, kad SGD skirstymas Klaipėdoje prasideda realiai. KN personalas jau turėjo specialius mokymus – paruošti SGD priėmimo proceso operatoriai. Visa tai mus sparčiai priartina prie naujo KN veiklos etapo – mažos apimties SGD skirstymo. Kadangi naujoji skirstymo stotis, kaip ir didysis SGD terminalas, bus atvira visiems SGD tiekėjams, jau nuo šių metų rudens SGD tiekimo bendrovės galės rezervuoti perkrovos pajėgumus ir, prasidėjus komercinei veiklai, aprūpinti SGD kroviniais Baltijos regiono vartotojus tiek laivais, tiek antžeminiu transportu“, - sako Mindaugas Jusius.

„Šiandienos įvykis žymi naują ir svarbų etapą KN veiklos istorijoje. Vis plačiau išnaudodama eksploatuojamą SGD infrastruktūrą ir plėsdama veiklas, bendrovė toliau kuria papildomą pridėtinę vertę savo klientams, dujų vartotojams ir pagrindinei akcininkei – valstybei. O tai, kad „Shell” dujas įsigijo per Lietuvos dujų tiekimo bendrovę, tik dar kartą patvirtina SGD terminalo Klaipėdoje konkurencingumą ir augančias perspektyvas”, - teigia Žygimantas Vaičiūnas, LR Energetikos ministras.

Prieš pradedant SGD perpylimo iš bunkeravimo laivo į SGD talpyklas darbus, atlikti visi reikalingi atskirų skirstymo stoties komponentų ir įrangos bandymai. Planuojama, jog visi SGD skirstymo stoties paleidimo-derinimo darbų etapai preliminariai truks iki rudens pabaigos, o komercinė veikla numatoma  kitų metų pirmoje pusėje po statybos užbaigimo akto patvirtinimo.

„Dauguma per kelis pastaruosius metus pastatytų ar statomų naujų SGD terminalai naudoja modernią plaukiojančią technologiją ir bendras plaukiojančių (FSRU, FSU ir FRU pobūdžio) SGD terminalų skaičius pasaulyje per dešimtmetį nuo technologijos atsiradimo artėja prie trijų dešimčių. Klaipėdos SGD terminalas yra pirmasis plaukiojantis terminalas pasaulyje, šių metų pradžioje pradėjęs teikti nuolatines komercines SGD perkrovos į mažos apimties dujovežius paslaugas. Šia kryptimi dabar žengia ir kitų terminalų operatoriai. Pradėjus eksploatuoti KN SGD paskirstymo stotį, kur bus užpildomi autodujovežiai, Klaipėdos terminalas tampa pirmu plaukiojančiu SGD terminalu pasaulyje, teikiančiu visas integruotas SGD logistikos paslaugas“, - išskirtinumą akcentuoja M.Jusius.

KN inf.

A.Pelakausko nuotr.: SGD paskirstymo stoties paleidimo-derinimo darbams skirtą krovinį atgabeno mažos apimties dujovežis.